Аспірантура

На кафедрі проводиться набір здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня "доктор філософії" за освітньо-науковою програмою "Мікро- та наносистемна техніка", спеціальність 176 Мікро- та наносистемна техніка

Ф-каталог вибіркових освітніх компонентів

З усіх питань звертайтесь електронною поштою до заст. зав. кафедри ЕІ з наукової роботи А.О. Попова (popov.kpi@gmail.com)

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри електронної інженерії
Прізвище та ініціали аспіранта Рік вступу до аспірантури Тема дослідження Науковий керівник
Карнаух Олександра 2020 Аналіз альтернацій Т-хвилі ЕКГ методами машинного навчання Карплюк Є.С.
Шпотак Михайло 2020 Моделювання та аналіз позаклітинних потенціалів серцевих клітин Іванушкіна Н.Г.
Максим Манько 2019 Система класифікації та сегментації КТ-зображень легень
Classification and segmentation of lung CT images
Попов А.О.
Ярослав Смірнов 2019 Система управління рухами протезів кінцівок на основі методів машинного навчання
Prosthetic limbs control system using machine learning
Попов А.О.
Іван Селезньов 2019 Визначення характеристик емоційного стану людини на основі нелінійного аналізу біосигналів
Nonlinear analysis of biosignal for emotions characterization
Попов А.О.
Валентин Вайтишин 2019 Біомедична система аналізу звуків дихання людини
Biomedical system of analysis of sounds of human respiration
Іванько К.О.
Дмитро Гарматюк 2019 Метод аналізу ЕЕГ для визначення характеристик стану емоційного вигорання
Method of EEG analysis for emotional burnout estimation
Іванько К.О.
Євген Циба 2018 Перелаштовувані резонансні елементи в антенних компонентах
Tunable resonant elements in antenna components
Прокопенко Ю.В.
Микола Яненко 2018 Визначення гемодинамічних параметрів на основі імпедансної томографії
Hemodynamic parameters measurements by impedance tomography
Карплюк Є.С.
Федорчук М.М. 2017 Методи та засоби моніторингу глибини анестезії Попов А.О.
Авілов О.О. 2016 Методи та засоби зв’язку мозку з комп’ютером Тимофєєв В.І.
Московко А.О. 2016 Метод дискретної сингулярної згортки для аналізу нелінійних схем у часовій області Витязь О.О.
Устенко К.С. 2016 Методи та засоби безконтактних вимірювань Лошицький П.П.
Ваврещук А.В. 2015 Методи та засоби дослідження зв’язків в головному мозку Попов А.О.
Чернов А. С. 2015 Перелаштовувані резонансні елементи на основі копланарної лінії Прокопенко Ю.В.
Шачиков А.Д. 2015 Аналіз біомедичних сигналів та нейронне моделювання моторної координації при захворюванні Паркінсона Шуляк О.П.
Вступникам до аспірантури пропонуються такі напрямки досліджень
№п/п Назва теми Зміст завдання Науковий керівник
1. Методи та засоби аналізу біологічних сигналів Розроблення нових підходів в дослідженні активності мозку, серця, м’язів та їх практичне застосування в діагностиці, моніторингу та прогнозуванні стану організму Попов А.О.

З умовами і термінами прийому до аспірантури та переліком необхідних документів можна ознайомитися на сайті відділу аспірантури та докторантури НТУУ «КПІ»

Працювали за науковими напрямами на кафедрі та здобули вчені ступені понад 50 науковців.