Москалюк Володимир Олександрович

професор, кандидат технічних наук
професор

Народився у 1939 р., закінчив у 1960 році радіотехнічний факультет КПІ за спеціальністю „Електронні прилади”. Працював на кафедрі електронних приладів асистентом, старшим викладачем. Там же закінчив аспірантуру, кандидатську дисертацію захистив у 1972 році. На кафедрі теоретичної електроніки працює з дня її створення доцентом, а потім професором. У 2004 р. присуджено вчене звання професора кафедри фізичної та біомедичної електроніки.
Багато років викладав загальнофакультетський навчальний курс „Фізичні основи електронної техніки”, який забезпечив методичними матеріалами, циклом лабораторних робіт, технічними засобами навчання, серією лабораторних макетів. Автор навчального посібника з грифом Мінвузу СРСР „Физические основы электронной техники”, який здобув першу премію у конкурсі КПІ 1984 року. Читає курси лекцій «Теорія поля», «Фізика електронних процесів», «Основи наноелектроніки» та магістерський курс ”Фотоніка”. Співавтор навчальних посібників “Надшвидкодіючі прилади електроніки” (друга премія у конкурсі КПІ 2016 р.), «Фізика електронних процесів», підручника “Теорія поля”. Керує дипломним проектуванням, роботою магістрантів та науковою діяльністю аспірантів. Під його керівництвом та при участі виконано багато держбюджетних та госпдоговірних робіт для наукових та виробничих установ. Під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій. Автор близько 150 наукових публікацій та двох винаходів. Багато років виконував обов’язки заступника завідуючого кафедрою з методичної роботи. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України».

Сфера наукових інтересів

Моделювання надшвидкодіючих процесів та приладів