Postgraduate

Electronic Engineering Department teaches students at postgraduate (PhD, candidate of technical sciences) and doctoral (doctor of technical sciences) level in the following specialties:

05.11.17 – Biological and Medical devices and Systems

PASSPORT

specialty 05.11.17 – Biological and Medical devices and Systems

Supreme Attestation Committee of Ukraine № 128-08/1 28.04.2009
I. Specialty formula:
Science and technology which explores the issues and challenges associated with the creation of new and improvement of existing biological and medical instruments, devices and systems that use different physical phenomena, fields and radiation, their interaction with biological objects in macro micro- and nanoscale.
II. Research areas
1. Systematic study of construction of medical diagnostic, physiotherapy and surgical devices, systems and components.
2. Interaction of biological objects with fields of different physical nature and intensity of the macro, micro, nanoscale.
3. electronic, optoelectronic, quantum and acoustic devices and systems for diagnosis, therapy, surgery and sustain biological objects
4. Methods and tools for measuring and diagnosing biomedical and electrical parameters of biological objects at the macro, micro and nanoscale.
5. Methods and means for increasing the likelihood of diagnosing and precision measuring biomedical indicators.
6. Biomedical devices and systems to sustain biological objects in extreme conditions.
7. Methods and tools for processing and registration biomedychpoyi information.
8. Telemedicine devices and systems, biomedical purposes.
9. Information technology complex psychological and physiological testing of biological objects.
10. Methods and means of metrological support biomedical devices and systems.
11. Methods and means for measuring parameters signal information from the objects of nature.
12. Methods and means technical condition assessment (monitoring, diagnosis, prognosis) biomedical devices and systems.
13. Nanotechnologies in biomedical instrumentation.
III. Degrees awarded in
technical sciences.

05.27.01 – Solid-state Electronics

ПАСПОРТ

спеціальності 05.27.01 - твердотільна електроніка

Затверджено постановою президії ВАК України N 19-08/7 від 14.10.1998
I. Формула спеціальності:
Спеціальність, предметом якої є використання фізичних явищ у твердих тілах для побудови приладів, пристроїв і систем напівпровідникової та діелектричної електроніки. Включаючи інтегральну напівпровідникову мікроелектроніку, акустоелектроніку, оптоелектроніку, мікроелектроніку, кріоелектроніку, молекулярну електроніку тощо.
II. Напрямки досліджень:
1. Елементний базис напівпровідникової електроніки. Прилади на основі p-n структур, бар'єрів Шотки, структур типу МДН і МОН, ефектів сильного електричного поля, термоелектричного поля, термоелектричних, тензорезистивних, гальваномагнітних, фотоелектричних та інших ефектів.
2. Конструювання, технологічні основи побудови гібридних та інтегральних мікросхем різного ступеня інтеграції і призначення (напівпровідникові, оптоелектронні, магнітооптичні і т.ін.).
3. Розроблення приладів, пристроїв та систем функціональної електроніки.
4. Використання об'ємних, поверхневих акустичних хвиль (резонатори, лінії затримки, фільтри, дефлектори та модулятори світла, логічні елементи, обробка цифрових сигналів тощо).
5. Прилади на основі піроелектричних, сегнетоелектричних та магнітних матеріалів.
6. Вплив зовнішніх факторів на матеріали і прилади твердотільної електроніки.
7. Елементна база та пристрої кріоелектроніки.
III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
технічні науки.

05.27.02 – Vacuum, plasma and quantum electronics

ПАСПОРТ

спеціальності 05.27.02 - вакуумна, плазмова та квантова електроніка

Затверджено постановою президії ВАК України N 19-08/7 від 14.10.1998
I. Формула спеціальності:
Змістом спеціальності є вивчення й застосування електронних, іонних, плазмових, надвисокої частоти, квантових, оптоелектронних, лазерних, кріогенних явищ у різноманітних середовищах та на їх межах, а також моделювання, проектування, побудова, виготовлення, ідентифікація, паспортизація і застосування в електроніці приладів та пристроїв, робота яких грунтується на засадах цих явищ.
II. Напрямки досліджень:
1. Фізичні засади електронних, іонноплазмових, оптоелектронних, лазерних, кріоелектронних, квантових явищ у різноманітних середовищах, на їх межах, а також в інтегральній та хвильовій оптиці.
2. Створення електронних приладів та пристроїв на принципах цих явищ.
3. Моделювання та ідентифікація фізичних явищ, електронних приладів та пристроїв.
4. Автоматизація проектування електронних приладів і пристроїв.
5. Паспортизація, дослідження надійності і радіаційної стійкості електронних приладів та пристроїв.
6. Застосування електронних приладів у різноманітних галузях науки й техніки.
III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
технічні науки


Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри електронної інженерії
Прізвище та ініціали аспіранта Рік вступу до аспірантури Тема дослідження Науковий керівник
Максим Манько 2019 Система класифікації та сегментації КТ-зображень легень
Classification and segmentation of lung CT images
Попов А.О.
Ярослав Смірнов 2019 Система управління рухами протезів кінцівок на основі методів машинного навчання
Prosthetic limbs control system using machine learning
Попов А.О.
Іван Селезньов 2019 Визначення характеристик емоційного стану людини на основі нелінійного аналізу біосигналів
Nonlinear analysis of biosignal for emotions characterization
Попов А.О.
Валентин Вайтишин 2019 Біомедична система аналізу звуків дихання людини
Biomedical system of analysis of sounds of human respiration
Іванько К.О.
Дмитро Гарматюк 2019 Метод аналізу ЕЕГ для визначення характеристик стану емоційного вигорання
Method of EEG analysis for emotional burnout estimation
Іванько К.О.
Євген Циба 2018 Перелаштовувані резонансні елементи в антенних компонентах
Tunable resonant elements in antenna components
Прокопенко Ю.В.
Микола Яненко 2018 Визначення гемодинамічних параметрів на основі імпедансної томографії
Hemodynamic parameters measurements by impedance tomography
Карплюк Є.С.
Федорчук М.М. 2017 Методи та засоби моніторингу глибини анестезії Попов А.О.
Авілов О.О. 2016 Методи та засоби зв’язку мозку з комп’ютером Тимофєєв В.І.
Московко А.О. 2016 Метод дискретної сингулярної згортки для аналізу нелінійних схем у часовій області Витязь О.О.
Устенко К.С. 2016 Методи та засоби безконтактних вимірювань Лошицький П.П.
Ваврещук А.В. 2015 Методи та засоби дослідження зв’язків в головному мозку Попов А.О.
Чернов А. С. 2015 Перелаштовувані резонансні елементи на основі копланарної лінії  Прокопенко Ю.В.
Шачиков А.Д. 2015 Аналіз біомедичних сигналів та нейронне моделювання моторної координації при захворюванні Паркінсона Шуляк О.П.
Вступникам до аспірантури у 2018 році на 2018/2019 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень
№п/п Назва теми Зміст завдання Науковий керівник
1. Методи та засоби аналізу біологічних сигналів Розроблення нових підходів в дослідженні активності мозку, серця, м’язів та їх практичне застосування в діагностиці, моніторингу та прогнозуванні стану організму Попов А.О.


Now the graduate students admission has been started for PhD degree on 153 - Micro- and nanosystem technics

For detailed information please visit PhD Students Preparation Division of NTUU "KPI" and contact professor who is intended to be your prospective scientific advisor.