Education

Освітні програми

Бакалавр Освітньо-професійна програма «Електронні мікро- і наносистеми та технології»
Магістр
професійного
спрямування
Освітньо-професійна програма «Електронні мікро- і наносистеми та технології»
Магістр
наукового
спрямування
Освітньо-наукова програма «Електронні мікро- і наносистеми та технології»
Доктор філософії Освітньо-наукова програма «Мікро- та наносистемна техніка»

Запрошуємо до громадського обговорення проектів освітніх програм 2022 року вступу. Відгуки на проекти програм.


У 2022 р. атестація бакалаврів буде проведена у формі комплексного атестаційного екзамену (програма екзамену).


Каталог вибіркових навчальних дисциплін магістрів 2022/23 н.р.

ПЕРЕЛІК ФІКСОВАНИХ КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Електронні мікро- і наносистеми та технології» «Electronic micro- and nanosystems and technologies» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування


Каталог вибіркових навчальних дисциплін бакалаврів 2022/23 н.р.


Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Електронні мікро- і наносистеми та технології» за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка (вступ 2021 року)


Плани підготовки магістра за освітньою програмою Електронні мікро- і наносистеми та технології

Плани підготовки доктора філософії за освітньо-науковою програмою Мікро- та наносистемна техніка


Офіційні телеграм-канали факультету та інституту

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ