Навчальний процес


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Електронні мікро- і наносистеми та технології» «Electronic micro- and nanosystems and technologies» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування

ПЕРЕЛІК ФІКСОВАНИХ КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Електронні мікро- і наносистеми та технології» «Electronic micro- and nanosystems and technologies» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування


Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2020/21 н.р.


Робочий навчальний план підготовки бакалавра 2020/21 н.р.


Робочий навчальний план підготовки магістра 2020/21 н.р.


Робочий навчальний план підготовки доктора філософії 2020/21 н.р.Розклад консультацій та екзаменів на веснянну сесію 2020/2021 н.р.

ПІБ викладача

Назва дисципліни

Група

Консультація

І с п и т

Дата

Час

Ауд.

Дата

Час

Ауд.

.

0