Навчальний процес

Освітні програми

Бакалавр Освітньо-професійна програма «Електронні мікро- і наносистеми та технології»
Магістр
професійного
спрямування
Освітньо-професійна програма «Електронні мікро- і наносистеми та технології»
Магістр
наукового
спрямування
Освітньо-наукова програма «Електронні мікро- і наносистеми та технології»
Доктор філософії Освітньо-наукова програма «Мікро- та наносистемна техніка»

Запрошуємо до громадського обговорення проектів освітніх програм 2022 року вступу.


Каталог вибіркових навчальних дисциплін магістрів 2021/22 н.р.

ПЕРЕЛІК ФІКСОВАНИХ КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Електронні мікро- і наносистеми та технології» «Electronic micro- and nanosystems and technologies» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування


Каталог вибіркових навчальних дисциплін бакалаврів 2020/21 н.р.


Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Електронні мікро- і наносистеми та технології» за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка (вступ 2019 року)


Плани підготовки магістра за освітньою програмою Електронні мікро- і наносистеми та технологіїРозклад консультацій та екзаменів на веснянну сесію 2020/2021 н.р.

ПІБ викладача

Назва дисципліни

Група

Консультація

І с п и т

Дата

Час

Ауд.

Дата

Час

Ауд.

.

0