ВСТУП

Адреса відбіркової комісії факультету електроніки:
вул. Політехнічна 16, корпус 12, ауд. № 121

Відповідальний секретар відбіркової комісії факультету електрніки:
Берегун Віктор Сергійович е-mаіl: vk.fel@lll.kpi.ua Телефон: +380 68 240 2404, +380 44 204 8122

Розклад роботи Приймальної комісії Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" під час прийому документів

Кафедра електронної інженерії проводить підготовку за спеціальністю

«176 Мікро- та наносистемна техніка »

за освітньою програмою

«Електронні мікро- і наносистеми та технології»

за рівнями підготовки

Списки зарахованих з __ вересня 2023 на перший курс за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти. Спеціальність 176 Мікро- та наносистемна техніка


ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСЇ
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2023 році

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2023 році

Вимоги до мотиваційного листаЗа докладнішою інформацією щодо умов вступу, термінів та процедури прийому документів звертайтеся до Приймальної комісії.
Більш детальну інформацію щодо прийому іноземних громадян Ви можете знайти на сайті Центру міжнародної освіти КПІ ім. І. Сікорського

Після успішного закінчення ви зможете працювати у таких галузях:

  • МІКРО- І НАНОСТРУКТУРИ ТА КОМПОНЕНТИ ЕЛЕКТРОНІКИ, інтегральні мікро- та нанотехнології, сенсорика, комп’ютерне моделювання наноелектронних структур, компонентів та систем, фізико-топологічне моделювання субмікронних приладів і пристроїв, 3D-моделювання розподілу електромагнітних полів, біомедичні нанотехнології, електроніка надвисоких частот, взаємодія біологічних об’єктів з фізичними полями, надвисокочастотні та надшвидкодіючі прилади, лазерна техніка.
  • СХЕМОТЕХНІКА ТА СИСТЕМОТЕХНІКА комп’ютерних мікроелектронних систем обробки інформації, методи та засоби конструювання новітніх електронних приладів на основі використання фізичних явищ у напівпровідниках та діелектриках, робота з сучасним програмним забезпеченням для проектування та моделювання електронних кіл, аналогова та цифрова схемотехніка, комп’ютерна схемотехніка, мікросхемотехніка, сучасна мікропроцесорна техніка.
  • КОМП’ЮТЕРНІ ЕЛЕКТРОННІ БІОМЕДИЧНІ СИСТЕМИ, комп’ютерні діагностичні комплекси для електрокардіографії, ультразвукових досліджень, електроенцефалографії, системи інтелектуального моніторингу стану організму, системи біометричної ідентифікації особи, ультразвукова, ядерно-магнітна та рентгенівська комп’ютерна томографія, комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень лікарем, автоматизована інтерпретація діагностичних даних.
  • ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ загального та спеціального призначення та їх компоненти, проектування та діагностика компонентів телекомунікаційних систем передачі даних, телемедичні системи на основі комп’ютерних та супутникових мереж, технології бездротового зв’язку, безпровідні комунікаційні системи та їх компоненти, волоконно-оптичні системи та мережі.
  • ПРОГРАМУВАННЯ, архітектура та програмне забезпечення персональних комп’ютерів, розробка програмного забезпечення електронних комп’ютерних систем на мовах С, С++, MatLAB, розробка та впровадження інтелектуальних комп’ютерних програмно-апаратних схемотехнічних комплексів, комп’ютерне моделювання та інтелектуальні системи обробки даних, методи та засоби цифрової обробки та аналізу сигналів.

Фахові дисципліни на кафедрі викладають доктори та кандидати технічних,фізико-математичних, медичних та біологічних наук, викладачі з профільних інститутів Національної академії наук, спеціалісти з промислових та науково-дослідних підприємств-партнерів кафедри. У складі кафедри 4 докторів наук, 17 кандидатів наук, 5 професорів та 9 доцентів.

Кафедра має у своєму розпорядженні сучасні комп’ютерні класи, навчальну комп’ютеризовану лабораторію обчислювальних методів в електроніці, лабораторії засобів діагностики, фізики надвисоких частот, біотехнології, твердотільної електроніки, метрології, аналогової та цифрової схемотехніки, теорії електронних кіл.

Студенти разом з основною спеціальністю здобувають знання зі спеціалізації, отримуючи паралельно економічну освіту, вивчаючи іноземні мови. Найкращі студенти продовжують своє навчання в аспірантурі КПІ імені Ігоря Сікорського, займаються наукової роботою.

Студенти кафедри беруть участь у програмах подвійного диплому між КПІ імені Ігоря Сікорського та Дрезденським технічним університетом, а також між КПІ імені Ігоря Сікорського та Korea Institute of Science and Technology, та мають можливість на старших курсах безкоштовно навчатися та проходити практику у розвинутих країнах Заходу та Сходу.


ДОКЛАДНІШЕ ПРО МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЗАКОРДОНОМ -- НА СТОРІНЦІ ПРО МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО.

На час навчання надається відстрочка від призову до Збройних Сил України. Починаючи з третього курсу студенти кафедри мають можливість навчання на військовому факультеті з отриманням офіцерського звання.

КПІ ім. Ігоря Сікорського має бази відпочинку на узбережжі Чорного та Азовського морів, на Київському морі та в Карпатах. Студенти користуються путівками за пільговими цінами.
Всі студенти кафедри з інших міст забезпечуються гуртожитком При середньому балі вище за 4.0 всі студенти отримують стипендію (від 825 грн./міс.)

100% випускників кафедри працевлаштовані на підприємствах України та інших країн світу.

ДОКЛАДНІШЕ ПРО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ.