Дипломникам

Нормативна документація

Дивіться перелік документів, вимог та строків подачі документів по дипломному проектуванню на сторінці нормоконтролю.

Положення про екзаменаційну комісію, Положення про випускну атестацію.

Архів атестаційних робіт на ELAKPI

Наукові напрямки атестаційних робіт бакалавра

Тимофєєв Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

 • Дослідження молекулярних одноелектронних транзисторних структур
 • Моделювання енергетичних характеристик систем квантових точок (КТ) для перетворювальних електронних пристроїв
 • Дослідження транзисторних структур на основі вуглецевих нанотрубок
 • Дослідження твердотільних нанокластерних структур для приладів наноелектроніки
 • Моделювання наноелектромеханічних компонентів електроніки
 • Дослідження гетеротранзисторних структур з квантовими точками
 • Дослідження методів аналізу і фізико-топологічних моделей потужних гетеротранзисторів на основі нітриду галію
 • Дослідження гетербіполярних структур для потужних перетворювачів НВЧ і КВЧ
 • Моделювання гетеротранзисторних структур з системами квантових ям і гетеропереходів
 • Дослідження транзисторних структур на основі графену
 • Дослідження наносенсорів на напівпровідникових структурах з квантовими точками
 • Моделювання наносенсорів на основі графену
 • Дослідження характеристик гетероструктурних спінтронних приладів
 • Моделювання частотних і підсилювальних характеристик квантових каскадних лазерів (ККЛ)
 • Дослідження фотоелектричних перетворювачів на гетероструктурах
 • Дослідження світловипромінювальних гетероструктурних приладів

Витязь Олег Олексійович, кандидат технічних наук, доцент

 • Синтез, аналіз та оптимізація генераторів гармонічних коливань
 • Синтез, аналіз та параметрична ідентифікація систем зі зворотним зв’язком
 • Математичне моделювання електронних кіл у часовій та частотній областях
 • Моделювання мультифізичних систем


Вунтесмері Юрій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент

 • Пасивні пристрої надвисоких частот
 • Кола надвисоких частот
 • Телекомунікації (середовища, компоненти та системи передачі даних)
 • Антени та поширення радіохвиль
 • Фізика гіротропних середовищ
 • Математичні моделі у біології та екології
 • Аналіз зображень та відео


Голубєва Ірина Петрівна, кандидат технічних наук, доцент

 • Чисельні методи розв'язання задач електроніки
 • Електродинаміка та мікрохвильова техніка
 • Пасивні мікрохвильові пристрої з керованими характеристиками
 • Мікрохвильові вимірювання
 • Вимірювання електрофізичних параметрів матеріалів
 • Цифрова обробка сигналів в радіоелектронних пристроях
 • Програмування мікроконтролерів, цифрових сигнальних процесорів та програмованих логічних схем
 • Методи, засоби та використання систем бездротового зв'язку
 • Методи та засоби тестування мобільних телекомунікаційних пристроїв

Іванушкіна Наталія Георгіївна, кандидат технічних наук, доцент

 • Технології високого розрізнення для неінвазивної діагностики електричної нестабільності серця
 • Ідентифікація функціонального стану плоду з використанням електрокардіографії високого розрізнення
 • Неінвазивний моніторинг хірургічного лікування серцевих захворювань методом радіочастотної катетерної абляції
 • Оцінювання степені стенозу сосудів серця на основі коронарографії
 • Неінвазивна діагностика інфекційних захворювань серця за даними електрокардіографії та ехокардіографії
 • Моделювання електричної активності серцевих клітин
 • Обробка та аналіз позаклітинних потенціалів серцевих клітин

Іванько Катерина Олегівна, кандидат технічних наук, доцент

 • Дослідження тонких коливань електрокардіографічного сигналу в послідовних скороченнях серця
 • Виділення передсердної електричної активності з ЕКГ та прогнозування поведінки фібриляції передсердь
 • Цифровий аналіз фонокардіограм для класифікації звуків серця
 • Дослідження тонкої структури електрокардіографічного сигналу для виявлення електричної нестабільності міокарда
 • Ідентифікація особи за допомогою біометричних технологій
 • Цифрова обробка біомедичних зображень для підвищення якості діагностики


Казміренко Віктор Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент

 • Чисельні методи розв'язання задач електроніки
 • Електродинаміка та мікрохвильова техніка
 • Пасивні мікрохвильові пристрої з керованими характеристиками
 • Мікрохвильові вимірювання
 • Вимірювання електрофізичних параметрів матеріалів
 • Цифрова обробка сигналів в радіоелектронних пристроях
 • Програмування мікроконтролерів, цифрових сигнальних процесорів та програмованих логічних схем
 • Методи, засоби та використання систем бездротового зв'язку
 • Методи та засоби тестування мобільних телекомунікаційних пристроїв


Карплюк Євгеній Сергійович, кандидат технічних наук, старший викладач

 • Алгоритми цифрової обробки біосигналів
 • Методи адаптивної фільтрації та попередньої обробки сигналів
 • Процесори цифрової обробки сигналів
 • Методи та засоби аналізу біомедичних сигналів високого розрізнення
 • Методи та засоби ранньої діагностики аритмій серця
 • Системи біомедичного моніторингу
 • Засоби побутового моніторингу ЕКГ та фізичних навантажень
 • Методи та засоби дослідження альтернацій параметрів ЕКГ
 • Методи та засоби розподіленного моніторингу
 • Програмні комплекси розподіленного моніторингу пацієнта

Лошицький Павло Павлович, доктор технічних наук, професор

 • Надширокосмугова радіолокація
 • Підповерхнева локація
 • Стохастичний генератор
 • Шумові генератори на ЛПД у TRAPPAT режимі
 • Пристрої терагерцового діапазону
 • Хвильова генетика
 • Фізіотерапевтичні методи припинення больового синдрому
 • Фізіотерапевтичні методи боротьби з ожирінням
 • Дослідження можливостей зниження бактеріального забруднення дисперсних систем (сухе молоко)
 • Дослідження автохвиль температури шкіри людини
 • Дослідження впливу фізичних факторів на післяопікові рубці
 • Спонтанні коливання характеристик водних розчинів

Ніколов Микола Олександрович, кандидат технічних наук, доцент

 • Аналіз кінетики препаратів в головному мозку за даними сцинтиграфічних методів дослідження.
 • Просторово-часова синхронізація процесів в біологічних тканинах.
 • Функціональний стан сечовидільної системи за даними сцинтиграфічних методів дослідження.
 • Аналіз сцинтиграфічних зображень кісток скелета.
 • Стохастическая синхронізація зв'язаних осциляторів.
 • Стохастические методи розпізнавання образів.
 • Структурно-динамічні властивості водних розчинів.
 • Спонтанна люмінесценція водних розчинів. Вплив фізичних факторів на водні біологічні розчини.
 • Побудова 3D моделей опорно-рухового апарату.
 • Поєднання медичних зображень різної модальності.
 • Сегментація і текстурний аналіз медичних зображень.
 • Моделювання дихання пацієнтів під час штучної вентиляції легенів.
 • Удосконалення апаратів ШВЛ.


Попов Антон Олександрович, кандидат технічних наук, доцент

 • Методи та засоби аналізу біомедичних сигналів (електричної активності мозку, варіабельності ритму серця, сигналів внутрішнього дихання, пози людини) в системах автоматизованої діагностики та підтримки прийняття рішень лікарем
 • Прогнозування епілептичних нападів за результатами аналізу активності мозку та серця
 • Зв’язок активності мозку та серця
 • Методи та технічні засоби аналізу рухів, балансу та пози людини.

Порєва Анна Сергіївна, кандидат технічних наук, доцент

 • Методи та засоби аналізу та обробки біомедичних сигналів (звуки дихання та серця) в системах автоматизованої діагностики та прийняття рішень лікарем
 • Методи машинного навчання в задачах класифікації звуків легень
 • Дослідження та розробка (моделювання) засобів реєстрації звуків дихання


Прокопенко Юрій Васильович, доктор технічних наук, доцент

 • Чисельні методи розв'язання задач електроніки
 • Електродинаміка та мікрохвильова техніка
 • Пасивні мікрохвильові пристрої з керованими характеристиками
 • Мікрохвильові вимірювання
 • Вимірювання електрофізичних параметрів матеріалів
 • Цифрова обробка сигналів в радіоелектронних пристроях
 • Програмування мікроконтролерів, цифрових сигнальних процесорів та програмованих логічних схем
 • Методи, засоби та використання систем бездротового зв'язку
 • Методи та засоби тестування мобільних телекомунікаційних пристроїв

Савін Костянтин Георгійович, кандидат технічних наук, асистент

 • Антени НВЧ.
 • Фільтри НВЧ.
 • Метаматеріали.
 • Обробка сигналів машинного зору (зокрема лідарів).

Саурова Тетяна Асадівна, кандидат технічних наук, доцент

 • Вакуумна електроніка надвисоких частот: дослідження характеристик поглиначів НВЧ-енергії для потужних мікрохвильових приладів;
 • Резонансно-тунельний діод: оцінка параметрів схемних моделей;
 • Сенсори на наноструктурах: на потрійних напівпровідникових сполуках

Семеновська Олена Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент

 • Аналіз теплових процесів у низькорозмірних транзисторних структурах
 • Електротепловий аналіз низькорозмірних транзисторних структур
 • Теплопровідність у наноструктурах
 • Теплове випромінювання у наноструктурах
 • Перенос тепла в наноструктурах з урахуванням розмірних та квантових ефектів

Шуляк Олександр Петрович, кандидат технічних наук, доцент

 • Інтегрування медичної апаратури до складу телемедичних систем
 • Методи та алгоритми аналізу сигналів
 • Моделювання систем та їх випробування
 • Перетворювачі медико-біологічних сигналів
 • Система забезпечення тестування пацієнта фізичним навантаженням у повсякденному житті