Дипломникам

Нормативна документація

Дивіться перелік документів, вимог та строків подачі документів по дипломному проектуванню на сторінці нормоконтролю.

Положення про екзаменаційну комісію, Положення про випускну атестацію.

Наукові напрямки атестаційних робіт бакалавра

Тимофєєв Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

 • Мікро- та нанонапівпровідникові структури
 • Фізико-топологічне моделювання субмікронних приладів і пристроїв
 • Схемотехнічне проектування інтегральних схем НВЧ та КВЧ
 • Радіометричні системи НВЧ і їх застосування у медицині

Витязь Олег Олексійович, кандидат технічних наук, доцент

 • Математичне моделювання фізичних та біомедичних систем
 • Алгоритми аналізу електронних схем
 • Теорія електронних кіл

Вунтесмері Юрій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент

 • Пасивні пристрої надвисоких частот
 • Кола надвисоких частот
 • Телекомунікації (середовища, компоненти та системи передачі даних)
 • Антени та поширення радіохвиль
 • Фізика гіротропних середовищ

Іванушкіна Наталія Георгіївна, кандидат технічних наук, доцент

 • Методи та засоби електрокардіографії високого розрізнення
 • Аналіз спектрів високих порядків в дослідженнях біомедичних сигналів
 • Розпізнавання образів біомедичних сигналів
 • Обробка електрокардіосигналів за допомогою вейвлет-перетворення
 • Ідентифікація моделей електричної активності серця
 • Методи обробки біомедичних зображень

Іванько Катерина Олегівна, к.т.н., асистент

 • Аналіз біомедичних сигналів за допомогою різних координатних базисів (спектральний аналіз, спектрально-часовий аналіз, вейвлет-аналіз, аналіз у базисі власних векторів та інш.)
 • Дослідження тонкої структури електрокардіографічного сигналу для ранньої діагностики електричної нестабільності міокарда.
 • Розпізнавання образів патологічних складових у електрокардіографічному сигналі.
 • Оцінювання стану серцево-судинної системи за допомогою електрокардіографії високого розрізнення.

Казміренко Віктор Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент

 • Чисельні методи розв'язання задач електроніки
 • Електродинаміка та мікрохвильова техніка
 • Пасивні мікрохвильові пристрої з керованими характеристиками
 • Мікрохвильові вимірювання
 • Вимірювання електрофізичних параметрів матеріалів
 • Цифрова обробка сигналів в радіоелектронних пристроях
 • Програмування мікроконтролерів, цифрових сигнальних процесорів та програмованих логічних схем
 • Методи, засоби та використання систем бездротового зв'язку
 • Методи та засоби тестування мобільних телекомунікаційних пристроїв

Карплюк Євгеній Сергійович, кандидат технічних наук, старший викладач

 • Алгоритми цифрової обробки біосигналів
 • Методи адаптивної фільтрації та попередньої обробки сигналів
 • Процесори цифрової обробки сигналів
 • Методи та засоби аналізу біомедичних сигналів високого розрізнення
 • Методи та засоби ранньої діагностики аритмій серця
 • Системи біомедичного моніторингу

Коваленко Микола Микитович, доктор медичних наук, професор

 • Дослідження функції зовнішнього дихання (спірометрія, моніторування)
 • Проблеми ультразвукової діагностики (види датчиків, види одержання зображення, методика Доплера, ефективність ультразвукової діагностики)
 • Рентгенологічні методи діагностики (рентгеноконтрастні, комп’ютерна томографія, цифрова рентгенографія)
 • Радіонуклідні методи діагностики (радіографія, сцинтиграфія, сканування)
 • Магніторезонансна томографія
 • Моніторування дихальної та серцево-судинної систем

Лошицький Павло Павлович, доктор технічних наук, професор

 • Надширокосмугова радіолокація
 • Підповерхнева локація
 • Стохастичний генератор
 • Шумові генератори на ЛПД у TRAPPAT режимі
 • Пристрої терагерцового діапазону
 • Хвильова генетика
 • Фізіотерапевтичні методи припинення больового синдрому
 • Фізіотерапевтичні методи боротьби з ожирінням
 • Дослідження можливостей зниження бактеріального забруднення дисперсних систем (сухе молоко)
 • Дослідження автохвиль температури шкіри людини
 • Дослідження впливу фізичних факторів на післяопікові рубці
 • Спонтанні коливання характеристик водних розчинів

Ніколов Микола Олександрович, кандидат технічних наук, доцент

 • Аналіз даних радіоімунних досліджень
 • Вплив електромагнітних випромінювань на злоякісні новоутворення
 • Аналіз медичних зображень
 • Математичні моделі розвитку злоякісних новоутворень
 • Математичне моделювання кінетики радіофармпрепаратів за даними радіонуклідних досліджень
 • Механохімічна активація медичних препаратів

Попов Антон Олександрович, кандидат технічних наук, доцент

 • Методи та засоби аналізу біомедичних сигналів (електричної активності мозку, варіабельності ритму серця, сигналів внутрішнього дихання, пози людини) в системах автоматизованої діагностики та підтримки прийняття рішень лікарем
 • Прогнозування епілептичних нападів за результатами аналізу активності мозку та серця
 • Зв’язок активності мозку та серця
 • Методи та технічні засоби аналізу рухів, балансу та пози людини.

Порєва Анна Сергіївна, магістр електроніки, асистент

 • Методи та засоби аналізу та обробки біомедичних сигналів (звуки дихання та серця) в системах автоматизованої діагностики та прийняття рішень лікарем

Прокопенко Юрій Васильович, доктор технічних наук, доцент

 • Чисельні методи розв'язання задач електроніки
 • Електродинаміка та мікрохвильова техніка
 • Пасивні мікрохвильові пристрої з керованими характеристиками
 • Мікрохвильові вимірювання
 • Вимірювання електрофізичних параметрів матеріалів
 • Цифрова обробка сигналів в радіоелектронних пристроях
 • Програмування мікроконтролерів, цифрових сигнальних процесорів та програмованих логічних схем
 • Методи, засоби та використання систем бездротового зв'язку
 • Методи та засоби тестування мобільних телекомунікаційних пристроїв

Худякова Людмила Олександрівна, старший викладач

 • Електронна фізіотерапевтична апаратура
 • Методи і засоби діагностики і терапії ендокринної системи
 • Кардіологія

Шуляк Олександр Петрович, кандидат технічних наук, доцент

 • Інтегрування медичної апаратури до складу телемедичних систем
 • Методи та алгоритми аналізу сигналів
 • Моделювання систем та їх випробування
 • Перетворювачі медико-біологічних сигналів
 • Система забезпечення тестування пацієнта фізичним навантаженням у повсякденному житті