Про кафедру

Кафедра здійснює підготовку фахівців в області інтегральної мікро- і наноелектроники, розробки та впровадження комп’ютерних медичних діагностичних комплексів, комп’ютерного моделювання роботи мікроелектронних приладів і пристроїв, проектування компонентів телекомунікаційних систем, створення систем автоматичного аналізу даних вимірювань.
Викладачі кафедри читають лекції по основних предметах фундаментальної підготовки інжнерів-електронщиків також і студентам інших кафедр і факультетів КПІ. Багато викладачів кафедри поєднують викладацьку діяльність і роботу на промислових підприємствах та у наукових інститутах, що дозволяє їм знайомити студентів із сучасним станом справ у спеціальності та вести підготовку на найвищому рівні.
На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальністю «176 Мікро- та наносистемна техніка» (див. історію змін назви спеціальності).
Основною перевагою підготовки фахівців на кафедрі електронної інженерії є те, що першочергова увага приділяється ґрунтовній підготовці студентів по фундаментальних дисциплінах: математиці, програмуванню, роботі із сучасним програмним забезпеченням для проектування і моделювання електронних схем PSpice, OrCAD, P - CAD, аналоговій та цифровій схемотехніці комп’ютерній схемотехніці, мікросхемотехніці, сучасній мікропроцесорній техніці, обробці сигналів і зображень, медичній інтроскопії. Ці знання стають основою для вільного вибору спеціалізації магістерської підготовки.

У результаті ґрунтовної підготовки наші випускники є конкурентноздатними на ринку праці й можуть знайти своє покликання в будь-якій високотехнологічній області, пов’язаній з електронікою, комп’ютерною технікою, медичною електронікою та телекомунікаціями. 


Із усіх питань звертайтеся: (044) 204-90-66
e-mail: info@ee.kpi.ua
м. Київ, вул. Політехнічна, 16, 12-й корпус, 5-й поверх.