Вступ на перший курс за сертифікатами ЗНО

Номер телефону кафедри для невідкладного зв`язку з приймальною комісією: +380663885775

Кафедра електронної інженерії проводить підготовку за освітнім рівнем "бакалавр" (термін навчання 4 роки) за спеціальністю

«176 Мікро- та наносистемна техніка »

за освітньою програмою

«Електронні мікро- і наносистеми та технології»

Вартість одного року навчання за контрактом - 27900 грн.

Матеріали до вступної кампанії на сайті приймальної комісії університету

Матеріали освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» для вступників з тимчасово окупованих територій

Списки зарахованих з __ вересня 2024 на перший курс за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти. Спеціальність 176 Мікро- та наносистемна техніка


Перелік сертифікатів ЗНО/НМТ для вступу

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста / освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра (НРК5) зараховуються бали

 • НМТ 2024 року,
 • або НМТ 2023 року,
 • або НМТ 2022 року,
 • або ЗНО 2020–2021 років з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети) для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО,
 • або ЗНО 2020–2021 років з двох конкурсних предметів (перший, другий предмети) для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5;

та мотиваційний лист.

Докладно про структуру тестів та процедуру складання - на сайті Українського центру оцінювання якості освіти

Конкурсний відбір для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється за результатами мотиваційних листів.

Перелік необхідних документів для зарахування.

Вимоги до мотиваційного листа

Результати ЗНО 2020–2021 років з української мови і літератури / української мови, математики, історії України, іноземної мови, біології, фізики, хімії, за бажанням вступника можуть бути зараховані замість результатів з відповідних навчальних предметів НМТ 2024, НМТ 2023 року або НМТ 2022 року, якщо різниця балів НМТ та ЗНО з відповідного предмета не перевищує 15 балів.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та НРК5 за результатами НМТ 2024, НМТ 2023, НМТ 2022 років, матурального іспиту або творчого конкурсу (у передбачених Порядком прийому та цими Правилами випадках) конкурсний бал (далі КБ) обчислюється за такою формулою:

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3) + ОУ,

П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів;

К1, К2, К3 – вагові коефіцієнти;

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів (ФДП) КПІ для вступу до нього (0–10) на спеціальності, яким надається особлива підтримка (спеціальності ФЕЛ).

Перелік сертифікатів (вагові коефіцієнти)
Основний блок перший
Українська мова (К1)
0.3
другий
Математика (К2)
0.5
Додатковий блок третій
Історія України (К3)
0.2
третій
Іноземна мова (К3)
0.25
третій
Біологія (К3)
0.2
третій
Фізика(К3)
0.5
третій
Хімія (К3)
0.2

Калькулятор конкурсного балу

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО за результатами ЗНО 2020–2021 років з трьох предметів КБ обчислюється за такою формулою:

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) /(К1 + К2 + К3),

 • П1, П2, П3 – оцінки відповідно з 1-го, 2-го та 3-го предметів;
 • Вагові коефіцієнти (К1, К2, К3) оцінок предметів для кожної спеціальності у визначеній в Правилах прийому одній з комбінацій, передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції) та джерела фінансування при вступі на основі ПЗСО.

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 за результатами ЗНО 2020–2021 років з двох предметів за такою формулою:

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2) / (К1 + К2),

 • П1, П2 – оцінки з першого (українська мова / українська мова і література) та другого (математика, або історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія) предметів.;
 • Вагові коефіцієнти (К1, К2) оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) визначені в додатку 7 до Порядку прийому. Ваговий коефіцієнт для оцінки з географії дорівнює ваговому коефіцієнту оцінки з історії України

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) коефіцієнт шляхом його множення на їхній добуток, причому: ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, які передбачені в Додатку 6 до Порядку прийому (спеціальності ФЕЛ), та 1,00 в інших випадках. Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130,000, крім випадків, визначених Порядком прийому.

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130,000, крім випадків, визначених Порядком прийому.

Для конкурсного відбору осіб на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка (спеціальності ФЕЛ), можуть використовуватись результати тільки результати співбесіди та/або розгляду мотиваційних листів за умови наявності вакантних місць та відсутності претендентів на ці місця, які беруть участь у конкурсному відборі з конкурсним балом.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти та НРК5 проводиться в строки, наведені в таблиці етапів вступної кампанії.

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2024 році

Ліцензований обсяг 125
Максимальний обсяг державного замовлення 100
Кваліфікаційний мінімум 10
Квота 1 8
Квота 2 10


Етапи вступної кампанії

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня 2024 року
Початок реєстрації заяв 19 липня 2024 року
Закінчення реєстрації заяв 31 липня 2024 року 18:00
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 05 серпня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18:00 08 серпня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 17:00 16 серпня
***В разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені
Терміни зарахування вступників за державним замовленням –10 серпня; за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 17 серпня
***В разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені


Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2024 році

Розклад роботи приймальної комісії під час прийому документів

Не розумієш, що краще саме для тебе? Запитай експертів – наша команда супергероїв КПІ ім. Ігоря Сікорського зі студентів та випускників готова відповісти на всі твої питання!

Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Додатки Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2024 році:

  1. Порядок прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення

Вартість навчання у 2024/2025 навчальному році

Положення про випускників системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли особливих успіхів у навчанні

Приймальна комісія для іноземних громадян знаходиться в 31 корпусі.

Більш детальну інформацію щодо прийому іноземних громадян Ви можете знайти на сайті Центру міжнародної освіти КПІ ім. Ігоря СікорськогоЗа більш докладною інформацією щодо умов вступу, термінів та процедури прийому документів звертайтеся до Приймальної комісії.

Вивчають

Студенти здобувають знання, навички та уміння у таких сферах, як мікро- і наноструктури та компоненти електроніки, схемотехніка, програмування, телекомунікаційні системи та мережі, електронні біомедичні системи, мікро- і наноструктури та компоненти електроніки, схемотехніка та системотехніка.

Діють програми подвійного диплому між КПІ ім. Ігоря Сікорського та закордонними університетами.

Кар’єрні можливості

Випускники працюють інженерами-дослідниками, інженерами -програмістами, інженерами – проектувальниками з інформаційних технологій в мікро- та наноелектроніці, інженерами – проектувальниками електронних інформаційних технологій в біомедицині. Наші студенти та випускники проходять практику та працюють в організаціях-партнерах кафедри: компанії «TESCOM», «ЮТАС», «Телеоптик», «DATAGROUP», корпорація «Інком», «Тошиба Медичні Системи», ФІЛІПС УКРАЇНА ЛТД , «System Integration Service», «BeeLine», «Астелит», «Citius», корпорація «Інком» та ін.