First year admission

Номер телефону кафедри для невідкладного зв`язку з приймальною комісією: +380663885775

Кафедра електронної інженерії проводить підготовку за освітнім рівнем "бакалавр" (термін навчання 4 роки) за спеціальністю

«153 - Мікро- та наносистемна техніка»

за освітньою програмою

«Електронні мікро- та наносистеми та технології»

за блоками вибіркових дисциплін

«Електронні біомедичні системи і технології» (докладно)
«Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах» (докладно)


Вартість одного року навчання за контрактом - 25000грн.

Перелік сертифікатів ЗНО для вступу

При вступі на перший курс подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України та іншими нормативними документами. Для вступу до вищого навчального закладу для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра абітурієнт має подати до ВНЗ сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів. У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 і 2021 років.

Перелік сертифікатів (вагові коефіцієнти) Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за квотою, за співбесідою
Математика (0,5) 125
Фізика АБО Іноземна мова або Хімія, або Біологія, або Географія, або Історія України (0,2)
Українська мова та література (0,25)

Калькулятор конкурсного балу

Конкурсний бал підраховується за формулою:

КБ = (0,5·Мат. + 0,2·Фіз.(Ін. предмети за вибором) + 0,25·Укр.мова + 0,05·Дб)·ГК·СК,

  • Дб – додатковий бал (до 200) випускникам підготовчих курсів КПІ.
  • ГК – галузевий коефіцієнт 1,02 (для першого пріоритету);
  • СК – сільський коефіцієнт, 1,05 для абітурієнтів, зареєстрованих у сільських населених пунктах і які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл у рік вступу.

Додаткові бали до сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання нараховуються тим учасникам Всеукраїнських олімпіад з математики, фізики та хімії для абітурієнтів КПІ ім. Ігоря Сікорського 2021, хто отримав не менше 90% балів від максимуму у очному турі. До балів ЗНО додається до 20 балів, але сумма балів не може перевищувати 200 з відповідного предмету.

Сумарно конкурсний бал не перевищує 200.
Пояснення щодо розрахунку конкурсного балу на сайті приймальної комісії

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2021 році

Ліцензований обсяг 125
Максимальний обсяг державного замовлення 100
Кваліфікаційний мінімум 10
Квота 1 5
Квота 2 10


Етапи вступної кампанії

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня 2021 року
Строки проведення вступних випробувань 01 липня – 12 липня 2021 року
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають вступні випробування (співбесіду) 16 липня 2021 року, 18-00
Строки проведення співбесід 17 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, складених з 01 по 12 липня 23 липня 2021 року, 18-00
Подача документів для зарахування на бюджет 31 серпня 2021 року, 18-00
Строки проведення співбесід 17 серпня 2021 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12-00 28 липня 2021 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18-00 02 серпня 2021 рокуу
Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 17-00 12 серпня 2021 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 09 серпня 2021 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 17 серпня 2021 року


Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2021 році

Розклад роботи приймальної комісії під час прийому документів

Не розумієш, що краще саме для тебе? Запитай експертів – наша команда супергероїв КПІ ім. Ігоря Сікорського зі студентів та випускників готова відповісти на всі твої питання!

Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Додатки Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2021 році:

    1. Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошено набір на освітній ступінь бакалавра на основі
      здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" в 2021 році
    2. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, творчих конкурсів) для вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського

Вартість навчання у 2021/2022 навчальному році

Положення про випускників системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли особливих успіхів у навчанні

Приймальна комісія для іноземних громадян знаходиться в 31 корпусі.

Більш детальну інформацію щодо прийому іноземних громадян Ви можете знайти на сайті Центру міжнародної освіти КПІ ім. Ігоря СікорськогоЗа більш докладною інформацією щодо умов вступу, термінів та процедури прийому документів звертайтеся до Приймальної комісії.

Інформація про освітні програми,


Спеціальність    153  Мікро- та наносистемна техніка
Блок вибіркових дисциплін    Електронні біомедичні системи і технології
Форма навчання    денна

Вивчають            

Студенти здобувають знання, навички та уміння  у таких сферах, як електронні біомедичні системи, мікро- і наноструктури та компоненти електроніки, схемотехніка та системотехніка, вивчаючи такі дисципліни: основи біомедичних знань, комп’ютерні технології та програмування, компоненти електронної техніки, біофізика,  теорія сигналів, електронні сенсори, експертні системи в біомедицині, цифрова обробка  біомедичних сигналів. Діють програми подвійного диплому між КПІ ім. Ігоря Сікорського та Дрезденським технічним університетом, Korea University.

Кар’єрні можливості        

Випускники працюють інженерами-дослідниками, інженерами -програмістами, інженерами – проектувальниками електронних інформаційних технологій в біомедицині. Наші студенти та випускники проходять практику та працюють в організаціях-партнерах кафедри: компанії «TESCOM», «ЮТАС», «Телеоптик», «DATAGROUP», корпорація «Інком», «Тошиба Медичні Системи», ФІЛІПС УКРАЇНА ЛТД та ін.


Спеціальність    153  Мікро- та наносистемна техніка
Блок вибіркових дисциплін    Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах
Форма навчання    денна

Вивчають                

Студенти здобувають знання, навички та уміння у таких сферах,  як мікро- і наноструктури та компоненти електроніки, схемотехніка, програмування та адміністрування комп’ютерних систем, телекомунікаційні системи та мережі, вивчаючи такі дисципліни: комп’ютерні технології та програмування, компоненти електронної техніки, мікрохвильова техніка, моделювання електронних процесів, компонентів та систем. Діють програми подвійного диплому між КПІ ім. Ігоря Сікорського» та Дрезденським технічним університетом, Korea University.

Кар’єрні можливості        

Випускники працюють інженерами-дослідниками, інженерами -програмістами, інженерами – проектувальниками з інформаційних технологій в мікро- та наноелектроніці,  телекомунікаційного обладнання. Cтуденти та випускники проходять практику та працюють  в організаціях-партнерах: компанії «TESCOM», «ЮТАС», «Телеоптик», «DATAGROUP», «System Integration Service», «BeeLine», «Астелит», «Citius», корпорація «Інком», та ін.