First year admission

Номер телефону кафедри для невідкладного зв`язку з приймальною комісією: +380663885775

Кафедра електронної інженерії проводить підготовку за освітнім рівнем "бакалавр" (термін навчання 4 роки) за спеціальністю

«153 - Мікро- та наносистемна техніка»

за освітньою програмою

«Електронні мікро- і наносистеми та технології»

Вартість одного року навчання за контрактом - 25000грн.

Перелік сертифікатів ЗНО для вступу

Для конкурсного відбору на основі повної загальної середньої освіти для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на місця державного замовлення необхідні:

 • результати національного мультипредметного тесту (НМТ) з української мови (перший предмет), математики (другий предмет) та історії України (третій предмет);
 • або результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з трьох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідних спеціальностей;

та мотиваційний лист.

Конкурсний відбір для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється за результатами мотиваційних листів.

Перелік сертифікатів (вагові коефіцієнти) Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за квотою, за співбесідою
Математика (0,5) 125
Фізика АБО Іноземна мова або Хімія, або Біологія, або Географія, або Історія України (0,2)
Українська мова та література (0,3)

Калькулятор конкурсного балу

Конкурсний бал підраховується за формулою:

КБ = (0,3 × П1 + 0,5 × П2 + 0,2 × П3 + ОУ) × ГК,

 • П1 – оцінка з української мови;
 • П2 – оцінка з математики;
 • П3 – оцінка з історії України для НМТ або оцінка з фізики, або іноземної мови, або історії України, або хімії, або географії, або біології для ЗНО 2019-2021 років;
 • ОУ - бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів КПІ ім. Ігоря Сікорського за шкалою від 0 до 10 балів. Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200;
 • ГК - галузевий коефіцієнт, що дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на всі спеціальності факультету електроніки та 1,00 – для поданих заяв із пріоритетністю 3, 4 та 5;

Сумарно конкурсний бал не перевищує 200. Мінімальний конкурсний бал становить 125.
Пояснення щодо розрахунку конкурсного балу на сайті приймальної комісії

Документи у 2022 році подаються виключно електронно! Надання рекомендації для зарахування за державним замовленням – 29 серпня автоматично через Єдину державну електронну базу з питань освіти, тобто про рекомендацію можна довідатися прямо у своєму електронному кабінеті.

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2022 році

Ліцензований обсяг 125
Максимальний обсяг державного замовлення 100
Кваліфікаційний мінімум 10
Квота 1 5
Квота 2 10


Етапи вступної кампанії

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня 2022 року
Національний мультипредметний тест. Основна сесія 18 липня – 10 серпня 2022 року
Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають вступні випробування (співбесіду) 8 серпня' 2022 року, 18-00
Строки проведення співбесід 9-16 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту 23 серпня 2022 року, 18-00
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 29 серпня 2022 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18-00 02 вересня 2022 рокуу
Терміни зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 05 вересня 2022 року
Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 17-00 16 вересня 2022 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 17 вересня 2022 року


Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2022 році

Розклад роботи приймальної комісії під час прийому документів

Не розумієш, що краще саме для тебе? Запитай експертів – наша команда супергероїв КПІ ім. Ігоря Сікорського зі студентів та випускників готова відповісти на всі твої питання!

Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Додатки Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2022 році:

  1. Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошено набір на освітній ступінь бакалавра на основі
   здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" в 2022 році
  2. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, творчих конкурсів) для вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського

Вартість навчання у 2022/2023 навчальному році

Положення про випускників системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли особливих успіхів у навчанні

Приймальна комісія для іноземних громадян знаходиться в 31 корпусі.

Більш детальну інформацію щодо прийому іноземних громадян Ви можете знайти на сайті Центру міжнародної освіти КПІ ім. Ігоря СікорськогоЗа більш докладною інформацією щодо умов вступу, термінів та процедури прийому документів звертайтеся до Приймальної комісії.

Вивчають

Студенти здобувають знання, навички та уміння у таких сферах, як мікро- і наноструктури та компоненти електроніки, схемотехніка, програмування, телекомунікаційні системи та мережі, електронні біомедичні системи, мікро- і наноструктури та компоненти електроніки, схемотехніка та системотехніка.

Діють програми подвійного диплому між КПІ ім. Ігоря Сікорського та закордонними університетами.

Кар’єрні можливості

Випускники працюють інженерами-дослідниками, інженерами -програмістами, інженерами – проектувальниками з інформаційних технологій в мікро- та наноелектроніці, інженерами – проектувальниками електронних інформаційних технологій в біомедицині. Наші студенти та випускники проходять практику та працюють в організаціях-партнерах кафедри: компанії «TESCOM», «ЮТАС», «Телеоптик», «DATAGROUP», корпорація «Інком», «Тошиба Медичні Системи», ФІЛІПС УКРАЇНА ЛТД , «System Integration Service», «BeeLine», «Астелит», «Citius», корпорація «Інком» та ін.