Вступ до магістратури

Кафедра електронної інженерії проводить підготовку фахівців освітнього рівня "магістр" за спеціальністю

«176 Мікро- та наносистемна техніка»

за освітньо-науковою програмою
«176 Мікро- та наносистемна техніка», тривалість навчання 1 рік 9 місяців

та освітньо-професійною програмою
«176 Електронні мікро- і наносистеми та технології», тривалість навчання 1 рік 4 місяці

Вартість одного року навчання за контрактом - 29900грн.

РОЗКЛАД РОБОТИ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ З КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ У 2023р.
** Посилання на відеоконферецію GOOGLE MEET буде завантажено в електронний кабінет вступника після опрацювання заяви

№ п/п Код, назва освітньої програми Дата, час і місце проведення консультації Дата, час і місце проведення випробування (І сесія) Дата, час і місце проведення випробування (IІ сесія) Дата, час і місце проведення випробування (IIІ сесія) Дата, час і місце проведення випробування (ІV сесія)
1 Факультет електроніки, 176 Мікро- та наносистемна техніка, Магістр (освітньонаукова програма), денна форма
1 Факультет електроніки, 176 Мікро- та наносистемна техніка, Магістр (освітньо-професійна програма), денна форма


Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно.

Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється на основі освітнього рівня бакалавра (НРК6) або освітнього рівня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (НРК7).

Особи можуть здобувати ступінь магістра на основі НРК7, який здобутий за кошти державного або місцевого бюджету, виключно за кошти фізичних та / або юридичних осіб, крім випадків, передбачених Порядком прийому.

Вступники можуть подати у сукупності за всіма основами вступу до п’яти заяв на місця державного або регіонального замовлення та до двадцяти заяв за всіма джерелами фінансування.

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7 зараховуються бали− ЄВІ 2023 року та фахового іспиту.

Конкурсний бал (КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7 розраховується за формулою:

КБ = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,,

де П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ; П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ; П3 – оцінка фахового іспиту.

Для конкурсного відбору осіб на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, які вступають на перший курс для здобуття ступеня магістра на спеціальності, визначені в додатку 6 до Порядку прийому (спеціальності ФЕЛ), можуть використовуватись результати тільки розгляду мотиваційних листів за умови наявності вакантних місць та відсутності претендентів на ці місця, які беруть участь у конкурсному відборі з конкурсним балом.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в строки, наведені в таблиці.

Перелік необхідних документів для зарахування.

Вимоги до мотиваційного листа

Документи приймальної комісії щодо прийому абітурієнтів до магістратури

Графік прийому абітурієнтів на перший курс на навчання за освітнім рівнем «магістр»

Реєстрація для складання ЄВІ 08 – 31 травня
Реєстрація для складання фахового іспиту Відповідно до строків, визначених Міністерством освіти і науки
Фахові вступні випробування 17 – 28 липня
Терміни прийому заяв та документів 31 липня – 21 серпня 18:00
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 26 серпня.
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18:00 29 серпня
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 17:00 06 вересня
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – 31 серпня;
за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 07 вересня


***В разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА

Програма комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра спеціальності «176 Електронні мікро- і наносистеми та технології»

З Правилами прийому, переліком та термінами подання документів, шкалою оцінювання та порядком зарахування до магістратури можна ознайомитися на сайті Приймальної комісії НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського".

Розклад роботи приймальної комісії під час прийому документів

Інформація про освітні програми

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ЕЛЕКТРОННІ МІКРО- І НАНОСИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» (1р9м)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЕЛЕКТРОННІ МІКРО- І НАНОСИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» (1р4м)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки магістра за освітньо-науковою програмою «Електронні мікро- і наносистеми та технології» за спеціальністю 176 Електронні мікро- і наносистеми та технології

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки магістра за освітньо-професійною програмою «Електронні мікро- і наносистеми та технології» за спеціальністю 176 Електронні мікро- і наносистеми та технології

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Електронні мікро- і наносистеми та технології» за спеціальністю 176 Електронні мікро- і наносистеми та технології


Спеціальність    176  Електронні мікро- і наносистеми та технології
Освітня програма    Електронні мікро- та наносистеми і технології
Форма навчання    денна

Вивчають

Студенти здобувають знання, навички та уміння у таких сферах,  як мікро- і наноструктури та компоненти електроніки, схемотехніка, програмування та адміністрування комп’ютерних систем, телекомунікаційні системи та мережі, вивчаючи такі дисципліни: комп’ютерні технології та програмування, компоненти електронної техніки, мікрохвильова техніка, моделювання електронних процесів, компонентів та систем. Діють програми подвійного диплому між НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та Дрезденським технічним університетом, Korea University.

Кар’єрні можливості        

Випускники працюють інженерами-дослідниками, інженерами -програмістами, інженерами – проектувальниками з інформаційних технологій в мікро- та наноелектроніці,  телекомунікаційного обладнання. Cтуденти та випускники проходять практику та працюють  в організаціях-партнерах: компанії «TESCOM», «ЮТАС», «Телеоптик», «DATAGROUP», «System Integration Service», «BeeLine», «Астелит», «Citius», корпорація «Інком», та ін.