Вступ до магістратури

Кафедра електронної інженерії проводить підготовку фахівців освітнього рівня "магістр" за спеціальністю

«153 - Мікро- та наносистемна техніка»

за освітньою програмою

«Електронні мікро- і наносистеми та технології»

Тривалість навчання - 1 рік 4 місяці для освітньо-професійної або 1 рік 9 місяців для освітньо-наукової програми підготовки.

Вартість одного року навчання за контрактом - 28000грн.

Увага! На вступному фаховому випробуванні вступник повинен мати при собі:

  1. засіб індивідуального захисту з переліку рекомендованих МОЗ;
  2. письмове приладдя ;
  3. паспорт або інший дійсний документ, який засвідчує особу ;
  4. реєстраційну картку ЄВІ з проставленною відміткою про явку на ЄВІ.

Заяви вступників до магістратури подаються виключно електронно.
Покрокова інструкція реєстрації та подання електронних заяв для вступників до магістратури через електронний кабінет


Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2021, які бажають вступити до магістратури

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників до магістратури, які завершили навчання у попередні роки або вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти

Для вступу до магістратури необхідно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО, а для цього — зареєструватись для проходження ЄВІ з 11 травня до 03 червня (до 18:00) та 30 червня скласти англійську, німецьку, іспанську або французьку мови. Цього року єдиний вступний іспит з іноземної мови мають скласти всі вступники до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорького без виключень.

Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Цього року можна зарахувати результаті ЄВІ 2020 та 2021 років.

Перелік документів, які подають вступники для реєстрації на ЄВІ:

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу (оригінал та копії 1, 2 сторінки + 11 (реєстрація) для паперового паспорту, для ID карти – копія карти з обох боків);
  • ідентифікаційний код (оригінал та копія);
  • диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) та додаток до нього — за наявності (оригінал та копії);
  • у разі відсутності диплому – довідка з закладу освіти про орієнтовний термін закінчення та одержання диплому із вказанням шифру напряму підготовки (спеціальності) та назви;
  • 2 кольорові фотографії 3х4.

Увага!!! Вступник вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного листка
Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020, які бажають вступити до магістратури
Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників до магістратури, які завершили навчання у попередні роки або вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти


Конкурсний бал (КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра розраховується за формулою:

КБ =0,25×П1 + 0,75×П2 +RAE,

де П1 –оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), RAE – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Академічний рейтинг RAE вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку відповідного диплому та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

RAE = 2RA + 2RT,

де RA – академічний складник, RT– складник творчих досягнень.

Академічний складник (RA) академічного рейтингу вступника визначається як середнє арифметичне результатів за всі показники наведені в додатку до диплому (результати вивчення предметів, захисту курсових/дипломних робіт, складання екзаменів тощо).


Документи приймальної комісії щодо прийому абітурієнтів до магістратури

Графік прийому абітурієнтів на перший курс на навчання за освітнім рівнем «магістр»

Реєстрація електронних кабінетів вступників з 1 липня 2021 року
Прийом заяв 15 – 23 липня 2021 року
Вступні випробування за обраним фахом 24 – 30 липня 2021 року

Розклад роботи відбіркової комісії ФЕЛ під час першого етапу прийому документів для вступу на ОР «магістр» в 2021 р.


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА

Програма комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра спеціальності «153 Мікро- та наносистемна техніка»

З Правилами прийому, переліком та термінами подання документів, шкалою оцінювання та порядком зарахування до магістратури можна ознайомитися на сайті Приймальної комісії НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського".

Розклад роботи приймальної комісії під час прийому документів

Інформація про освітні програми

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ЕЛЕКТРОННІ МІКРО- І НАНОСИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» (1р9м)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЕЛЕКТРОННІ МІКРО- І НАНОСИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» (1р4м)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки магістра за освітньо-науковою програмою «Електронні мікро- і наносистеми та технології» за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки магістра за освітньо-професійною програмою «Електронні мікро- і наносистеми та технології» за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Електронні мікро- і наносистеми та технології» за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка


Спеціальність    153  Мікро- та наносистемна техніка
Освітня програма    Електронні мікро- та наносистеми і технології
Форма навчання    денна

Вивчають

Студенти здобувають знання, навички та уміння у таких сферах,  як мікро- і наноструктури та компоненти електроніки, схемотехніка, програмування та адміністрування комп’ютерних систем, телекомунікаційні системи та мережі, вивчаючи такі дисципліни: комп’ютерні технології та програмування, компоненти електронної техніки, мікрохвильова техніка, моделювання електронних процесів, компонентів та систем. Діють програми подвійного диплому між НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та Дрезденським технічним університетом, Korea University.

Кар’єрні можливості        

Випускники працюють інженерами-дослідниками, інженерами -програмістами, інженерами – проектувальниками з інформаційних технологій в мікро- та наноелектроніці,  телекомунікаційного обладнання. Cтуденти та випускники проходять практику та працюють  в організаціях-партнерах: компанії «TESCOM», «ЮТАС», «Телеоптик», «DATAGROUP», «System Integration Service», «BeeLine», «Астелит», «Citius», корпорація «Інком», та ін.