Admission to the masters level

Кафедра електронної інженерії проводить підготовку фахівців освітнього рівня "магістр" за спеціальністю

«153 - Мікро- та наносистемна техніка»

за освітньою програмою

«Електронні мікро- і наносистеми та технології»

Тривалість навчання - 1 рік 4 місяці для освітньо-професійної або 1 рік 9 місяців для освітньо-наукової програми підготовки.

Вартість одного року навчання за контрактом - 28000грн.

Увага! У 2022 році єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови скасовано!

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно.

За державним замовленням можна подати до 5 заяв, максимальна кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб становить 20.

Вступникам до магістратури на місця державного замовлення

потрібно скласти вступне фахове випробування, при цьому конкурсний бал (КБ) обчислюється за формулою:

КБ =П1,

де П1 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів)

Для вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб необхідно подати до розгляду мотиваційний лист.

Документи приймальної комісії щодо прийому абітурієнтів до магістратури

Графік прийому абітурієнтів на перший курс на навчання за освітнім рівнем «магістр»

>

Реєстрація електронних кабінетів вступників з 1 серпня 2022 р.
Прийом заяв та документів від вступників 16 серпня ­ 15 вересня 2022 р.
Вступні випробування за обраним фахом 5-18 вересня 2022 р.
Надання рекомендації для зарахування за державним замовленням не пізніше 20 вересня 2022 р.
Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення до 24 вересня 2022 р. 18:00
Терміни зарахування вступників за державним замовленням 25 вересня 2022 р.
Виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб до 30 вересня 2022 р. 17:00
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 1 жовтня 2022 р.


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА

Програма комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра спеціальності «153 Мікро- та наносистемна техніка»

З Правилами прийому, переліком та термінами подання документів, шкалою оцінювання та порядком зарахування до магістратури можна ознайомитися на сайті Приймальної комісії НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського".

Розклад роботи приймальної комісії під час прийому документів

Інформація про освітні програми

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ЕЛЕКТРОННІ МІКРО- І НАНОСИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» (1р9м)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЕЛЕКТРОННІ МІКРО- І НАНОСИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» (1р4м)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки магістра за освітньо-науковою програмою «Електронні мікро- і наносистеми та технології» за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки магістра за освітньо-професійною програмою «Електронні мікро- і наносистеми та технології» за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Електронні мікро- і наносистеми та технології» за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка


Спеціальність    153  Мікро- та наносистемна техніка
Освітня програма    Електронні мікро- та наносистеми і технології
Форма навчання    денна

Вивчають

Студенти здобувають знання, навички та уміння у таких сферах,  як мікро- і наноструктури та компоненти електроніки, схемотехніка, програмування та адміністрування комп’ютерних систем, телекомунікаційні системи та мережі, вивчаючи такі дисципліни: комп’ютерні технології та програмування, компоненти електронної техніки, мікрохвильова техніка, моделювання електронних процесів, компонентів та систем. Діють програми подвійного диплому між НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та Дрезденським технічним університетом, Korea University.

Кар’єрні можливості        

Випускники працюють інженерами-дослідниками, інженерами -програмістами, інженерами – проектувальниками з інформаційних технологій в мікро- та наноелектроніці,  телекомунікаційного обладнання. Cтуденти та випускники проходять практику та працюють  в організаціях-партнерах: компанії «TESCOM», «ЮТАС», «Телеоптик», «DATAGROUP», «System Integration Service», «BeeLine», «Астелит», «Citius», корпорація «Інком», та ін.