Силабуси навчальних дисциплінНОРМАТИВНІ дисципліни освітньо-професійної програми БАКАЛАВРА (1 рівня)


ВИБІРКОВІ дисципліни освітньо-професійної програми БАКАЛАВРА (1 рівня)


Дисципліни, що викладаються для інших ОП


НОРМАТИВНІ дисципліни освітньо-ПРОФЕСІЙНОЇ програми МАГІСТРА (2 рівня)


НОРМАТИВНІ дисципліни освітньо-НАУКОВОЇ програми МАГІСТРА (2 рівня)


ВИБІРКОВІ дисципліни освітніх програм МАГІСТРА (2 рівня)