Вітаємо випускників - бакалаврів!

Кафедра електронної інженерії вітає з успішним складанням комплексного атестаційного екзамену студентів груп ДМ-81 та ДМ-82! На атестаційний екзамен за освітньою програмою підготовки бакалавра «Електронні мікро- і наносистеми та технології» за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка» було винесено розділи таких навчальних дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів як «Фізика електронних процесів», «Прикладна біофізика», «Схемотехніка» та «Теорія сигналів». Успішно склали іспит всі без винятку 33 бакалавра кафедри електронної інженерії. Бажаємо натхнення та благополуччя нашим випускникам, а також успішного вступу до магіструри і подальшого професійного розвитку!