Схемотехніка-2. Аналогова схемотехніка

Кредитний модуль «Аналогова схемотехніка» забезпечує фундаментальну підготовку студентів у галузі. Дисципліна «Аналогова схемотехніка» забезпечується дисциплінами: «Математичний аналіз», «Загальна фізика», «Вступ до техніки вимірювань», «Теорія електронних кіл», «Твердотільна електроніка», «Вакуумна та плазмова електроніка».

Поняття, що вивчають в дисципліні «Аналогова схемотехніка» використовуються для подальшого вивчення студентами дисциплін «Цифрова схемотехніка», «Мікропроцесорна техніка», «Функціональна електроніка» та дисциплін програми підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Знання, уміння та навички, набуті в результаті вивчення даної дисципліни, будуть використані при підготовці дипломних проектів та робіт, а також у курсовому проектуванні.

Курсы: 
IV
Семестры: 
VII
Кредитов: 
6.00