Карплюк Євгеній Сергійович

доцент, канд. техн. наук

Закінчив з відзнакою факультет електроніки НТУУ "КПІ"
у 2007 р. за спеціальністю "Фізична та біомедична
електроніка". Працює доцентом кафедри електронної
інженерії. У 2010 році закінчив аспірантуру НТУУ "КПІ"
за спеціальністю "Біологічні та медичні прилади і
системи". У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Підвищення точності
реєстрації параметрів для діагностування у електрокардіографії".
Основний напрям наукової роботи – методи та засоби обробки і аналізу біоелектричних сигналів високого розрізнення, цифрова обробка сигналів, методи та засоби систем розподіленого моніторингу, технології інтернету речей.
Проводить лекційні, практичні та лабораторні заняття з курсів: «Аналогова схемотехніка», «Біомедичні електронні системи».

Сфера наукових інтересів

Методи та засоби обробки і аналізу біоелектричних сигналів високого розрізнення, цифрова обробка сигналів, методи та засоби систем розподіленого моніторингу, технології інтернету речей

email: 
yevgeniy@karplyuk.kiev.ua