Федяй Артем Васильович

асистент, магістр електроніки

Закінчив з відзнакою факультет електроніки НТУУ "КПІ" у 2007 р. за спеціальністю "Фізична та біомедична електроніка. Працює асистентом кафедри ФБМЕ, молодшим науковим співробітником НДІ Прикладної електроніки. У 2010 році закінчив аспірантуру КПІ за спеціальністю „твердотільна електроніка”. Член Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (ІЕЕЕ). Автор 13 публікацій та 2 науково-методичних розробок. Під керівництвом Федяя А.В. було захищено 4 бакалаврські атестаційні роботи.
У 2011 році приймав участь у розробці прикладної програми для моделювання гетероструктур з поперечним квантовим транспортом „QuanT”, що оснащена графічним інтерфейсом користувача і не має аналогів в Україні. Проводить практичні та лабораторні заняття з курсів: «Теорія поля», «Фізика електронних процесів», «Основи наноелектроніки», «Фотоніка».

Сфера наукових інтересів

Моделювання явищ переносу заряду у квантоворозмірних гетероструктурах; автоматизація проектування таких структур.