Іванько Катерина Олегівна

доцент, кандидат технічних наук

Доцент, кандидат технічних наук
e-mail: koondoo@gmail.com
тел.: +38(097) 332-41-44
каб. 423, 12 корпус
telegram: @kateryna_ivanko

Закінчила в 2006 р. кафедру фізичної та біомедичної електроніки НТУУ “КПІ” з кваліфікацією «магістр електроніки» за спеціальністю «фізична та біомедична електроніка». У 2011 р. закінчила аспірантуру НТУУ “КПІ”. У 2012 році захистила дисертацію за спеціальністю “Біологічні та медичні прилади та системи” на тему “Розпізнавання образів низькоамплітудних компонент електрокардіосигналів”. З 2006 р. по теперішній час працює на кафедрі електронної інженерії.
Має науковий ступінь кандидата технічних наук та вчене звання доцента кафедри електронної інженерії. Займає посаду доцента кафедри електронної інженерії, а також заступника декана ФЕЛ по роботі з іноземними студентами. Проводить лекційні, практичні та лабораторні заняття з наступних дисциплін:

  • «Теорія сигналів»,
  • «Теорія біомедичних сигналів»,
  • «Основи побудови біомедичних електронних систем»,
  • «Біомедичні електронні системи»,
  • «Машинне навчання та обробка сигналів в біомедичних електронних системах»,
  • «Біокомпоненти мікро- і наносистем».

.

Сфера наукових інтересів

Сфера наукових інтересів Іванько К.О. включає обробку та аналіз біомедичних сигналів та зображень, моделювання електрофізіологічних властивостей міокарду, машинне навчання у біомедичних задачах. Має більше 90 наукових праць, серед яких наукові статті, тези доповідей на конференціях, патент на корисну модель, конспекти лекцій та навчальні посібники. З 2013 р. по 2020 р. – член технічного програмного комітету, а також локального організаційного комітету Міжнародної наукової конференції «Електроніка і нанотехнології» (ELNANO). Активно приймає участь у діяльності IEEE Ukraine Section, займає низку керівних посад

email: 
koondoo@gmail.com