Саурова Тетяна Асадівна

канд. техн. наук
доцент

Закінчила факультет електронної техніки, “КПІ”.Працювала в НДІ "Оріон" інженером. На кафедрі – з 2001 р. (інженер); з 2005 р. - асистент. У теперішній час працює доцентом кафедри електронної інженерії НТУУ «КПІ». Захищена кандидатська дисертація на тему: «Підсилювачі НВЧ О-типу з захватом електронних згустків полем електромагнітної хвилі», зі спеціальності 05.27.02 – вакуумна, плазмова та квантова електроніка.
Проводить лекції, практичні і лабораторні заняття з курсів: «Електронні сенсори", «Електронні сенсори в біомедицині", "Фізика електронних процесів", "Теорія електронних кіл", "Вступ до техніки вимірювань", «Теорія поля».
У співавторстві видані методичні посібники з лабораторного практикуму з курсу "Фізика електронних процесів", для практичних занять з дисципліни "Теорія електронних кіл", для практичних і лабораторних занять з дисципліни "Вступ до техніки вимірювань", конспект лекцій з дисципліни «Теорія поля».

Наукова робота: автор 30 публікацій, із з них 1 патент на корисну модель, участь в міжнародних науково- технічних конференціях.

Вчений секретар кафедри

email: 
saurova@ee.kpi.ua