Витязь Олег Олексійович

доцент, кандидат технічних наук

Народився у 1951 р. у м. Чернігів. У 1976 р. закінчив з відзнакою факультет радіоелектроніки Київського політехнічного інституту за спеціальністю «промислова електроніка», а у 1979 році – аспірантуру КПІ. Кандидатську дисертацію захистив у 1981 році за спеціальністю «Системи автоматизації проектування в електроніці». З 1979 року працює в КПІ на посадах молодшого наукового співробітника, асистента, старшого викладача, а з 1988 р. – на посаді доцента кафедри теоретичної електроніки, яка згодом стала кафедрою фізичної та біомедичної електроніки. Викладає дисципліни «Теорія електронних кіл», «Динамічні системи», здійснює наукове керівництво магістрантами та бакалаврантами, є автором понад 50 наукових та учбово-методичних публікацій.

Галузь наукових інтересів

Комп’ютерне моделювання мультифізичних систем; теорія електричних та електронних кіл; методи та алгоритми комп’ютерного аналізу електронних кіл; системи автоматизованого проектування. Науковими досягненнями у галузі теорії електронних та електричних кіл є узагальнений матричний метод перетворення повних багатокутників у багатопроменеві зірки, критерії визначення регулярності систем різної структури, метод декомпозиції систем зі зворотнім зв’язком на еквівалентні підсистеми. В галузі автоматизації проектування ним розроблений і впроваджений у вигляді системної програми метод адаптивного аналізу електронних кіл у часовій області у просторі змінних стану, розроблений метод аналізу мультифізичних систем як у реальному, так і у модельному часі на основі декомпозиції системи на автономні інтерактивні підсистеми.