Витязь Олег Олексійович

доцент, кандидат технічних наук

Народився у 1951 р. у м. Чернігів. У 1976 р. закінчив з відзнакою факультет радіоелектроніки Київського політехнічного інституту за спеціальністю «промислова електроніка», а у 1981 році після закінчення аспірантури КПІ захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Системи автоматизації проектування в електроніці». З 1979 року працює в КПІ на посадах молодшого наукового співробітника, асистента, старшого викладача, а з 1988 р. – на посаді доцента кафедри теоретичної електроніки, яка згодом стала кафедрою фізичної та біомедичної електроніки, а потім кафедрою електронної інженерії. Викладає дисципліни «Теорія електронних кіл», “Аналіз та розрахунок електронних схем”, «Динамічні системи», здійснює наукове керівництво бакалаврантами, магістрантами та аспірантом, є автором понад 60 наукових та учбово-методичних публікацій.

Сфера наукових інтересів

Комп’ютерне моделювання мультифізичних систем; теорія електричних та електронних кіл; методи та алгоритми комп’ютерного аналізу електронних кіл; системи автоматизованого проектування. Науковими досягненнями у галузі теорії електронних та електричних кіл є узагальнений матричний метод перетворення повних багатокутників у багатопроменеві зірки, критерії визначення регулярності систем із зворотнім зв’язком, метод моделювання зворотнього зв’язку за допомогою систем з двонаправленою передачею сигналів, метод визначення еквівалентного навантаження розірваної петлі зворотнього зв’язку. В галузі автоматизації проектування ним розроблений і впроваджений у вигляді системної програми метод адаптивного аналізу електронних кіл у часовій області у просторі змінних стану, розроблений метод аналізу мультифізичних систем як у реальному, так і у модельному часі на основі декомпозиції системи на автономні інтерактивні підсистеми, розроблений на основі ряду Котельникова чисельний метод аналізу математичних моделей нелінійних електронних кіл у стаціонарному періодичному стані.

email: 
ovityaz@ee.kpi.ua