Викладацький склад кафедри

доцент, кандидат технічних наук
доцент, кандидат техн. наук
доцент
канд. техн. наук
доцент, кандидат технічних наук
доцент, кандидат технічних наук
асистент, к.т.н
асистент
к.т.н
асистент
PhD

Сторінки