Теорія електронних кіл

Виробники електронної техніки з метою підтримання високого рівня конкурентоздатності на ринку вимушені регулярно оновлювати модельний ряд своєї продукції, підвищуючи її технічні характеристики та функціональні можливості. Розроблення у стислі терміни сучасних електронних пристроїв, наприклад, мобільних телефонів, компьютерів, засобів медичної діагностики, мікросхем та інших електронних приладів, з яких вони комплектуються, неможливе без використання систем автоматизації проектування. Такі системи поєднують технічні можливості обчислювальної техніки з можливостями обчислювальної математики і дозволяють інженеру довести проект до стадії виробництва, працюючи на своєму автоматизованому робочому місці. Освіта фахівців, які розробляють та використовують системи автоматизованого проектування електронної техніки, потребує декількох невід’ємних складових, однією з яких є теорія електронних кіл.
Теорія електронних кіл викладається на кафедрі фізичної та біомедичної електроніки у рамках програми підготовки бакалаврів електронної техніки. Її об’єм складає 11,5 кредитів (1 кредит дорівнює 36 академічним годинам), з яких 26% часу складають лекції, 22% - практичні та лабораторні заняття, 52 % - самостійна робота, одним з напрямків якої є виконання домашніх завдань та розрахунково-графічних робіт. Дисципліна викладається студентам другого курсу у третьму та четвертому семестрах. Кожен семестр завершується екзаменом. Базовими знаннями для успішного освоєння дисципліни є знання методів математичного аналізу та таких розділів фізики як електрика і магнетизм. Студенту надаються всі необхідні методичні матеріали та консультації досвідчених викладачів. Оволодівши теорією електронних кіл, студент стає на тверде підгрунтя для здобуття вищої освіти у галузі електроніки та систем автоматизації проектування.

Курсы: 
II
Семестры: 
III
IV
Кредитов: 
11.50