Цифрові технології в мікроелектроніці

Дисципліна «Цифрові технології в мікроелектроніці» забезпечує студента знаннями та навичками розв’язання сучасних прикладних завдань за допомогою обчислювальних платформ різних типів.Б

Дисципліна «Цифрові технології в мікроелектроніці» забезпечується дисциплінами «Алгоритмічні мови та програмування», «Цифрова схемотехніка», «Методи обробки сигналів», «Проектування та конструювання мікроелектронної апаратури» та ін.

Завдання дисципліни «Цифрові технології в мікроелектроніці» полягає у формуванні у студента знань та навичок щодо:

  • Системного підходу до проектування програмного забезпечення автономних та вбудованих обчислювальних платформ.
  • Управління автономною обчислювальною платформою в умовах розділення ресурсів.
  • Обчислювальних платформ, як поєднання апаратного забезпечення та операційних систем.
  • Класифікації операційних систем та особливостей взаємодії з ними, основ системного програмування.
  • Програмування багатозадачних платформ.
  • Програмування багатопотокових платформ, взаємодії процесів та потоків.
  • Програмування платформ реального часу та паралельних обчислень.
  • Кросплатформенного програмування.
  • Архітектури поширених типів мікроконтролерів та їх особливостей.
  • Проектування програмного забезпечення мікроконтролерів.
Курси: 
V
Семестри: 
IX
Кредитів: 
3.50