Коваленко Микола Микитович

професор, доктор мед. наук

Народився у 1939 р. У 1963 р. закінчив Київський медичний інститут. Працював хірургом. У 1969 р. захистив кандидатську, а в 1982 р. - докторську дисертацію. У 1986 р. атестований професором в галузі пульмонології З 1995 р. – академік Української Академії національного прогресу. Працював асистентом у медичному інституті, потім науковцем науково-дослідних інститутів пульмонології, рентгенології і онкології. У НТУУ "КПІ" працює з 2002 р. Викладав три курси: "Радіаційна фізика в медицині", "Методи променевої діагностики","Методи і засоби терапії і реабілітації". Зараз читає курс «Інженерні методи і засоби діагностики і терапії». Керує виконанням бакалаврських і магістерських робіт. Автор 180 наукових друкованих праць, співавтор трьох монографій і шести винаходів, а також трьох патентів.

Сфера наукових інтересів

  • Методи і засоби діагностики захворювань людини.
  • Рентгенівські методи діагностики.
  • Радіонуклідні методи діагностики.
  • Ультразвукові методи діагностики.
  • Методи і засоби лікування захворювань.
  • Термографічний метод.
  • Кріотерапія.