Ніколов Микола Олександрович

доцент, кандидат технічних наук

Народився в 1977 р. В 1994 – 2000 рр. навчався на факультеті електроніки НТУУ «КПІ» та здобув кваліфікацію магістр. З 1999 по 2006 р. працював інженером-радіологом у відділенні радіонуклідної діагностики на базі кафедри медичної радіології з курсом радіаційної медицини Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Після закінчення заочної аспірантури на кафедрі ФБМЕ у 2006 р. під керівництвом професора Лошицького П.П. захистив кандидатську дисертацію на тему «Фізіотерапевтичні пристрої зі стохастичним просторово-неоднорідним низькочастотним електромагнітним полем». З 2006 р. працює старшим науковим співробітником в науково-дослідній лабораторії медичної фізики та біоінженерії Національного інституту раку. Викладацькою роботою на кафедрі ФтаБМЕ займається з 2004. Вів курси «Взаємодія фізичних факторів з біологічними об’єктами», «Цифрова електроніка», «Прикладна біофізика», «Математичне моделювання біофізичних процесів». З вересня 2010 р. навчається в докторантурі НТУУ «КПІ».
Ніколов М. О. має більш 70 наукових праць, серед них 11 патентів України, 10 тез доповідей.

Сфера наукових інтересів

Дослідження впливу фізичних факторів на біологічні об’єкти, зокрема на злоякісні пухлини, методи обробки та аналізу сцинтиграфічних даних, дослідження самоорганізації фізичних та біологічних систем, дослідження можливості застосування магнітних наночасток в онкології.