Лошицький Павло Павлович

професор, доктор техн. наук

Народився у 1945 р. Закінчив з відзнакою Одеський державний університет у 1970 р., працював в НДІ "Оріон", де розробляв сучасні твердотільні пристрої надвисоких частот. На кафедрі – з 1995 р., з 2005р. – професор. Читає курси лекцій "Взаємодія біологічних об’єктів з фізичними полями", "Моделювання біофізичних процесів", "Біофізика", "Самоорганізація біологічних систем", організував учбову лабораторію по цим дисциплінам. Кандидатську дисертацію захистив у 1983 р., докторську – в 1990 р. Автор 160 публікацій, 1 монографії, 44 винаходів. Лауреат Державної премії України 1986 р. за цикл наукових робіт по твердотільннм пристроям НВЧ. Підготував 5 кандидатів наук.

Керує лабораторією біофизики.

Роботи студентів

Сфера наукових інтересів

Стохастичні процеси у нелінійних системах, зокрема в біологічних об'єктах, у плазмі твердого тіла.

email: 
pepel@phbme.kpi.ua