Прокопенко Юрій Васильович

доктор техн. наук, професор
професор

Народився в м. Вижниця Чернівецької обл. Закінчив Вінницький технікум електронних приладів у 1981 р. та Київський політехнічний інститут у 1987 р. На кафедрі працює з 1990 р. Проводить заняття з дисциплін "Обчислювальна математика", "Методи математичної фізики", "Мікрохвильові пристрої". Брав активну участь у розробці курсу "Біоелектричні процеси". Захистив кандидатську дисертацію у 1991 р., докторську у 2016 р. Автор більше, ніж 190 публікацій. Відповідальний за лабораторії обчислювальної та мікрохвильової техніки. Член спеціалізованих вчених рад Д 26.002.08, Д 26.002.14 з захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальностей 05.27.01 – твердотільна електроніка та 05.12.07 – антени та пристрої мікрохвильової техніки. Підготував шістьох кандидатів наук. З 1998 співпрацює з компанією Теском, Р. Корея, в області розробки тестуючого обладнання для телекомунікаційних систем безпроводового зв'язку. Почесний член IEEE.

Сфера наукових інтересів

Чисельні методи електродинаміки, мікрохвильові методи дослідження матеріалів та плівок, керовані пристрої НВЧ, безпроводові телекомунікаційні системи, біоелектричні процеси.