Прокопенко Юрій Васильович

доктор техн. наук, доцент
професор

Народився в м. Вижниця Чернівецької обл. Закінчив Вінницький технікум електронних приладів у 1981 р. та Київський політехнічний інститут у 1987 р. На кафедрі працює з 1990 р. Проводить заняття з дисциплін "Обчислювальна математика", "Методи математичної фізики", "Мікрохвильові пристрої". Брав активну участь у розробці курсу "Біоелектричні процеси". Захистив кандидатську дисертацію у 1991 р., докторську у 2016 р. Автор більше, ніж 180 публікацій. Відповідальний за лабораторію обчислювальної техніки.  Член спеціалізованих вчени рад Д 26.002.08, Д 26.002.14 з захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальностей 05.27.01 – твердотільна електроніка та 05.12.07 – антени та пристрої мікрохвильової техніки. Підготував чотирьох кандидатів наук.

Галузь наукових інтересів

чисельні методи електродинаміки, мікрохвильові методи дослідження матеріалів та плівок, керовані пристрої НВЧ, безпроводові телекомунікаційні системи.
Керівник дипломного проектування магістрів, член IEEE.