Синєкоп Юрій Степанович

професор, кандидат технічних наук

Юрій Степанович Синєкоп (народ. у 1937 р.) – професор кафедри фізичної та біомедичної електроніки, кандидат технічних наук. Закінчив КПІ в 1964 р., захистив кандидатську дисертацію в 1973 р. У КПІ працює з 1963 р. асистентом, ст. викладачем, доцентом, заст. декана (1976-1989), проректором, завідувачем кафедри з 1990 р. до 2005 року. У 1991 р. йому присвоєно звання професора, в 1997 р. нагороджений знаком «Відмінник освіти України», в 1998 р. – звання «Заслужений працівник освіти України». Один з засновників спеціальності «Фізична та біомедична електроніка».
Проф. Ю.С. Синєкоп керує науковою роботою з автоматизації моделювання технологічних процесів в електроніці й розв’язання актуальних проблем розвитку і впровадження сучасного медико-технічного устаткування і планування кваліфікації фахівців у галузі біомедичної електроніки. Він видав 136 наукових праць, у тому числі 8 навчальних посібників (самостійно або у співавторстві): «Моделювання технологічних процесів виробництва ВІС», «Автоматизація проектування технологічних процесів виробництва ВІС», «Технологія складання інтегральних мікросхем», «Моделювання технологічних процесів в електроніці», «Біомедичні сигнали і їхня обробка», «Фізика електронних процесів», «Системи відображення в медицині»; і одну монографію «Роль електростатичних взаємодій в адсорбції на поверхні твердих оксидів». За навчальний посібник «Біомедичні сигнали та їх обробка» групу авторів було нагороджено першою премією НТУУ «КПІ». В 2008 р. вийшов навчальний посібник «Біометрія».
Наукова група проф. Ю.С. Синєкопа розробила апарати для магнітної терапії і стимуляції МС-92М, сумісної магніто-лазерної терапії та для магнітотерапії шлунково-кишкового тракту. Ефективність апарату підтверджено клінічними випробуваннями в медичних закладах, а Комітет з нової медичної техніки Міністерства охорони здоров’я України видав реєстраційне свідоцтво на цей апарат і дозвіл на його виробництво. Підготовив та поставив 3 нових курси для студентів спеціальності: «Біометрія», «Інженерія експерименту», «Експертні системи в медицині».
Протягом 15 років Ю.С. був головою оргкомітету наукової міжнародної конференції «Проблеми фізичної та біомедичниої електроніки». Плідно працює за міжнародними проектами.

Сфера наукових інтересів

Проф. Ю.С. Синєкоп керує науковою роботою з автоматизації моделювання технологічних процесів в електроніці й розв’язання актуальних проблем розвитку і впровадження сучасного медико-технічного устаткування і планування кваліфікації фахівців у галузі біомедичної електроніки.