Тимофєєв Володимир Іванович

професор, доктор техн. наук,
Завідуючий кафедрою

Тимофєєв Володимир Іванович народився у 1954 р. По закінченні у 1977 р. факультету електронної техніки за спеціальністю "Електронні прилади" працював інженером, старшим інженером, начальником ЕОМ у ВО "Радар". З 1984 р. працює у Київському політехнічному інституті старшим науковим співробітником (одночасно виконуючи обов'язки заступника завідуючого кафедрою по науково-дослідній роботі), з 1988 р. - старшим викладачем, доцентом кафедри фізичної та біомедичної електроніки, з 1993 по 2015 рік працював заступником першого проректора, начальником навчально-організаційного управління НТУУ "КПІ".

З 2005 р. - на посаді професора кафедри фізичної та біомедичної електроніки, з вересня 2005 р. - завідувач кафедри фізичної та біомедичної електроніки. У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 2005 - докторську дисертацію за спеціальністю "Твердотільна електроніка", видав понад 200 наукових і методичних праць, 2 навчальних посібники, 1 монографію, має 4 патенти на винаходи. Підготував 7 кандидатів наук.

Викладає дисципліни "Моделювання мікро- і наноелектронних компонентів”, "Мікрохвильова техніка", "Мікро- і наносистеми".
Тимофєєв В.І. є вченим секретарем Експертної ради України з електроніки, радіотехніки і телекомунікацій, членом спеціалізованих вчених рад за спеціальностями ”Твердотільна електроніка” і “Біологічні та медичні прилади та системи”, членом редакційної колегії журналу «Медична інформатика і інженерія», співголовою щорічної міжнародної конференції «Електроніка і нанотехнології» (ELNANO), головою науково-методичної комісії (НМК) із спеціальності “Мікро- і наносистемна техніка”. Тимофєєв В.І. є почесним членом міжнародного інституту IEEE. Має почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Сфера наукових інтересів

Наукова діяльність пов’язана з розвитком теорії компонентів субмікронної і наноелектроніки.