Вунтесмері Юрій Володимирович

Доцент, кандидат технічних наук

Народився 9 жовтня 1974р. в місті Києві. У 1991р. вступив на перший курс КПІ у перший набір кафедри за спеціальністю «фізична електроніка», який у 1997р. закінчив з відзнакою, отримавши кваліфікацію магістра. З 1997р. працює на кафедрі фізичної та біомедичної електроніки на посаді асистента, старшого викладача та з 2011р. - доцента. Викладає курси "Проектування та конструювання мыкроелектронноъ апаратури", "Програмування та алгоритмічні мови", "Конструювання та проектування біомедиччної апаратури", "Цифрові технології в мікроелектроніці", з яких склав навчальні та робочі програми та облаштував цикли лабораторних робіт. Керує дипломними роботами бакалаврів та магістрів. Опублікував більше 30 наукових робіт. У 2009р. захистив дисертацію та отримав ступінь кандидата технічних наук та звання доцента.

Сфера наукових інтересів

Вивчення фізики гіротропних середовищ та розробки невзаємних пасивних пристроїв НВЧ на їх основі.